PASS 3 – KVALITETSBRISTKOSTNADER – HUR RÄKNAR MAN?

Jesper Bach, TriVision En kort workshop där vi tillsammans går igenom ett online verktyg för att beräkna din potentiella kvalitetsförbättring och minska matsvinnet i produktionen. Genom avancerad, användarvänlig inline-kontroll av förpackningsprocessen kan en automatiserad inspektion ge viktig datainformation. Dessa uppgifter hjälper inte bara dig som livsmedelsproducent att säkerställa produktkvaliteten, utan gör det också möjligt att […]

PASS 2 – RISKBASERADE LEVERANTÖRSREVISIONER – för fokus på värde och nytta!

Magnus Bergström och Rikard Hellqvist, Bergström & Hellqvist Leverantörsrevisioner genomförs under en begränsad tid och det gäller att utnyttja tiden på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att uppnå största möjliga värde och nytta för alla parter. För att uppnå det krävs ett riskbaserat angreppssätt som ger fokus på rätt saker under revisionen.

PASS 1 – LAGBEVAKNING – HUR HITTAR MAN SENASTE NYTT! Hur bär man sig åt för att hålla sig uppdaterad?

Anna Wedholm, Senior Food Adviser Herax Food Solutions (tidigare Livsmedelsverket)Livsmedelslagstiftningen består av flera hundra rättsakter som ofta uppdateras eller ändras. Hur bär man sig åt för att hålla sig upp- daterad? Vi går igenom hur man hittar i EU-lagstiftningen bland ändrings- förordningar och konsoliderade versioner. Som exempel söker vi upp senaste nytt på märkningsområdet. Vi […]

PASS 1 – HAR NI EN HÅLLBARHETSSTRATEGI ELLER HÅLLBAR STRATEGI?

Mattias Andir, Trivector LogiQ Alla verksamheter bedriver någon form av hållbarhetsarbete, men även då det bedrivs systematiskt och seriöst finns risken att det sker vid sidan om kärnverksamheten och därmed får en begränsad påverkan i praktiken. Mattias presentation kommer handla om värdeskapande strukturer, ledning och engagemang för ett mer integrerat och levande hållbarhetsarbete.