PASS 3 – KEMIKALIEHANTERING OCH REACH – hur uppfyller ni dagens krav och ligger steget före?

Annelie Linhed, Ramboll
Mängden kemikalier i samhället ökar ständigt samtidigt som medvetenheten blir större. Annelie berättar om hur ni uppfyller dagens krav och ligger steget före morgondagens.