Mattias Andir, Trivector LogiQ
Alla verksamheter bedriver någon form av hållbarhetsarbete, men även då det bedrivs systematiskt och seriöst finns risken att det sker vid sidan om kärnverksamheten och därmed får en begränsad påverkan i praktiken. Mattias presentation kommer handla om värdeskapande strukturer, ledning och engagemang för ett mer integrerat och levande hållbarhetsarbete.

nov 12 @ 13:10
13:10 (1h)

Malmö

Mattias Andir Trivector LogiQ