PASS 2 – HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR – HUR BÖR VI TÄNKA FRAMÅT OM MILJÖ OCH LIVSMEDELSSÄKERHET?

Ann Lorentzon och Susanna Andersson, Normpack/RISE
Förpackningar är ett högst aktuellt område just nu – nya regelverk för plast, tryck att minska matsvinnet och en ökad konsument- medvetenhet sätter höga krav på branschen. Inledningsvis ger Ann en statusuppdatering om vad du bör veta om framtidens hållbara förpackningar. Susanna fortsätter sedan med att ge en bild över det regulatoriska läget på den europeiska marknaden för material i kontakt med livsmedel.