Magnus Bergström och Rikard Hellqvist, Bergström & Hellqvist
Leverantörsrevisioner genomförs under en begränsad tid och det gäller att utnyttja tiden på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att uppnå största möjliga värde och nytta för alla parter. För att uppnå det krävs ett riskbaserat angreppssätt som ger fokus på rätt saker under revisionen.

nov 12 @ 14:05
14:05 (1h)

Malmö

Magnus Bergström, Rikard Hellqvist