Aquatiq

Aquatiq är en komplett leverantør av expertis och lösningar till den globala livsmedelsindustrin. Vi tillhandahåller bland annat konsulttjänster, processsystem, hygienlösningar, digitala analysverktyg och kemikalier. Dessutom är vi delägare i Aqua Pharma Group, som är marknadsledande inom biosäkerhet inom vattenbruksindustrin (Aquakultur). Vi har för närvarande cirka 170 anställda i Norge. Dessutom har vi filialer i Sverige, […]

Ecowise

Med Spineweb får ni en användarvänlig molntjänst för hållbarhetsarbete med ledningssystemen enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö), ISO 22000 (livsmedelssäkerhet) m.fl. Helhetslösning för små och medelstora företag. Välj de moduler ni vill ha och bygg på efter era behov: Startsida/Intranät Dokumenthantering Årsschema med händelser Mål- och mätetalsuppföljning Ärendehantering Lagbevakning Riskbedömning Miljöaspektsbedömning […]

Scandinavian Diagnostics AB

Scandinavian Diagnostics erbjuder Sveriges absolut bästa utbud av innovativa produkter för egenkontroll inom hygien, mikrobiologi och biokemi. Vår specialitet är snabba validerade metoder. Vi saluför marknadsledande världsvarumärken i respektive sektor, och med vår breda varuportfölj kan vi tillgodose de flesta önskemål. Uppdraget är i första hand att förse livsmedelsindustrin med en samlad lösning för hygienkontroll, […]

Kersia

Kersia Nordics – som en del i Kersia Group – är en global aktör inom biosäkerhet och livsmedelssäkerhet med lösningar för rengöring och hygienkontroll inom alla delar av livsmedelskedjan. Vi arbetar till exempel inom: Livsmedelsindustri som mejerier, köttproduktion, grönsaksproducenter och färdigmatstillverkare Mjölkgårdar, gris- och fågeluppfödning samt foder och näringsprodukter. Hälsovård för vattenrening i katastrofområden och […]

Intertek

Kvalitet – Livsmedelssäkerhet – Förpackningar Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med tjänster som livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk. Christel Esbjörnsson Program Manager FSMS & Technical Manager Food, Nordic Business […]

Anticimex

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen Hemsida: https://www.anticimex.se/ Telefon: +46 (0)75-2451000

Centuri

Centuri kan underlätta för dig i ditt arbete! Centuri är ett framtidsorienterat IT-stöd för effektiv dokument-, avtals-, avvikelse- och ärendehantering. Det går även att visualisera processer som enkelt kan kopplas till dokumenten. Systemet hjälper dig att hålla ordning och reda och skapar förutsättningar för att nå kvalitetsmålen. Helt webbaserat. Anpassar sig (responsivt) efter plattformen som […]