Centuri kan underlätta för dig i ditt arbete!

Centuri är ett framtidsorienterat IT-stöd för effektiv dokument-, avtals-, avvikelse- och ärendehantering. Det går även att visualisera processer som enkelt kan kopplas till dokumenten. Systemet hjälper dig att hålla ordning och reda och skapar förutsättningar för att nå kvalitetsmålen.

Hemsida: www.centuri.se

Tel: 08-545 516 40