Ledningssystem
Centuri kan underlätta för dig i ditt arbete!

Centuri är ett framtidsorienterat IT-stöd för effektiv dokument-, avtals-, avvikelse- och
ärendehantering. Det går även att visualisera processer som enkelt kan kopplas till
dokumenten. Systemet hjälper dig att hålla ordning och reda och skapar förutsättningar för att nå
kvalitetsmålen.

HEMSIDA: www.centuri.se
Tel: 08-545 516 40