Aquatiq är en komplett leverantør av expertis och lösningar till den globala livsmedelsindustrin. Vi tillhandahåller bland

annat konsulttjänster, processsystem, hygienlösningar, digitala analysverktyg och kemikalier. Dessutom är vi delägare i Aqua Pharma Group, som är marknadsledande inom biosäkerhet inom vattenbruksindustrin (Aquakultur). Vi har för närvarande cirka 170 anställda i Norge. Dessutom har vi filialer i Sverige, Danmark, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Chile.

Kontakt:
Mariann Kirkerød, Lukas Ogenvall, Lena Persson, Steinar Ege
Hemsida: www.aquatiq.no
Tel. +47 61247010
E-post: post@aquatiq.com