Kersia Nordics – som en del i Kersia Group – är en global aktör inom biosäkerhet och livsmedelssäkerhet med lösningar för rengöring och hygienkontroll inom alla delar av livsmedelskedjan. Vi arbetar till exempel inom: