Scandinavian Diagnostics erbjuder Sveriges absolut bästa utbud av innovativa produkter för egenkontroll inom hygien, mikrobiologi och biokemi. Vår specialitet är snabba validerade metoder. Vi saluför marknadsledande världsvarumärken i respektive sektor, och med vår breda varuportfölj kan vi tillgodose de flesta önskemål. Uppdraget är i första hand att förse livsmedelsindustrin med en samlad lösning för hygienkontroll, allergen-, mykotoxin och bakteriedetektion. Vi erbjuder säkra validerade lösningar samtidigt som vi strävar efter att utveckla befintliga och hitta nya innovativa arbetssätt och att tillhandahålla den senaste teknologin inom varje område, så att Ni som kund alltid kan känna er säkra att ni får det bästa när Ni jobbar med oss.

Urval av produkter:

camilla.larsson@scandiagnostics.se
erik.bjorkegren@scandiagnostics.se
ordertele: 031-7922020
Hemsida: www.scandiagnostics.se