NYHET! Onlinemöte tema TACCP – hot & sabotage – Kvalitet OnLine Sverige

NYHET! Kvalitet OnLine Sverigemöte 23 april 2020 –för alla nätverken på en och samma gång! NY PUNKT! TEMA TACCP – hot & sabotage: Corona – hur är vi sårbara? Nu när nätverksträffarna blivit inställda kommer vi att ha temat på mars nätverksträff ONLINE för er alla medlemmar i hela Sverige på en och samma gång. […]

After Work Stockholm

Nu är det dags för After Work i Kvalitet OnLine – en mötesplats för kvalitet, miljö och hållbarhetsfrågor för livsmedelsbranschen! ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA – behöver ej vara medlem! Inget program finns. Var och en betalar egen mat och dricka! 23 Oktober Plats: Wagamama Klarabergsviadukten 65 Tid: 17.00 På plats: Kvalitet OnLine-medlem Camilla Gyllenflykt

Återblick nätverksträffar mars 2019 – Food Safety Culture

  TEMA: Food Safety Culture  – hur kan vi göra detta arbete ”mätbart” för att bedöma utveckling och förbättringar? Medverkande expert : Workshop: Vad ska en policy innehålla och vad ska vi mäta? För medlemmar Allt genomgånget material, rapport och bilder från nätverksträffarna finns i vår Workplace-portal i de lokala grupperna. Foton Från träffarna

Nätverksträff 28 november 2019 Stockholm – Värdföretag O. Kavli Stockholm

TEMA NOVEMBER NÄTVERKSTRÄFFAR Ny stående punkt från våra revisorer – Fråga experterna – Återkoppling vilka avvikelser som är vanligast resp. vilka som kommit på nya krav  TEMA: HUR JOBBAR DU MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR – plan, do, check act? Tänk tillsammans, pröva er fram, se vad som fungerar, dra lärdomar, förbättra, pröva på nytt – och […]

Nätverksträff 26 september 2019 Stockholm – Värdföretag Arvid Nordquist HAB

TEMA: AVVIKELSEHANTERING med rotorsaksanalys – Hur får vi liv i avvikelsehanteringen? System för att dokumentera avvikelser Hur får man folk att logga avvikelser? Hur engagera ledningen Hur gör man beräkningar på kostnaderna Ingår workshop! Inbjudan och program 26 sept – Nätverksträff Arvid Nordquist HAB – Kvalitet Online Stockholm

Utbildning BRC ver 8

INTERTEK & SWETIC-Seminarie – Stockholm – 500 kr/delt 
Inbjudan till Seminarium om BRC Global Standard Food Safety, utgåva 8

After Work – Stockholm

Ett glatt gäng med kvalitetschefer tillsammans med vår gruppledare Camilla Gyllenflykt samlades och utbytte erfarenheter på O´Learys på 12. Detta var ett öppet evenemang.