Återblick nätverksträffar mars 2019 – Food Safety Culture

 

TEMA: Food Safety Culture  – hur kan vi göra detta arbete ”mätbart” för att bedöma utveckling
och förbättringar?

Medverkande expert :
Återblick nätverksträffar mars 2019 - Food Safety Culture 1
Workshop: Vad ska en policy innehålla och vad ska vi mäta?

För medlemmar Allt genomgånget material, rapport och bilder från nätverksträffarna finns i vår Workplace-portal i de lokala grupperna.

Foton Från träffarna