NYHET! Onlinemöte tema TACCP – hot & sabotage – Kvalitet OnLine Sverige

NYHET! Kvalitet OnLine Sverigemöte 23 april 2020 –för alla nätverken på en och samma gång! NY PUNKT! TEMA TACCP – hot & sabotage: Corona – hur är vi sårbara? Nu när nätverksträffarna blivit inställda kommer vi att ha temat på mars nätverksträff ONLINE för er alla medlemmar i hela Sverige på en och samma gång. […]

Återblick nätverksträffar september 2019 – Avvikelsehantering med rotorsaksanalys

TEMA: Avvikelsehantering med rotorsaksanalys – Hur får vi liv i avvikelsehanteringen? Medverkande expert : WORKSHOP DISKUSSIONSFRÅGOR: System för att dokumentera avvikelser Hur får man folk att logga avvikelser? Hur engagera ledningen Hur gör man beräkningar på kostnaderna För medlemmar Allt genomgånget material, rapport och bilder från nätverksträffarna finns i vår Workplace-portal i de lokala grupperna. […]

ÖPPET FÖR ALLA – Workshop och genomgång av nyheterna i ISO 22000:2018 – Kompetensnätverk Internrevisorer

Datum: 16 dec kl. 09.00 – 12.00 – avslutar med gemensam lunch Plats: Lyckeby Starch, Nöbbelöv, Kristianstad Utbildare QMG by Sydmark: Ulrika Sydmark, Ylva Bergqvist, Marie Björsing PROGRAM 9.00 – 12.00 Vi går igenom nyheterna i ISO 22000:2018. Ingår workshop. ———- Kompetensnätverk Internrevisorer – Internrevisionspoolen – fortsätter på eftermiddagen Även du som inte vill byta […]

Nätverksträff/workshop Internrevisionspoolen

Nya gruppledare/ansvariga för interna revisioner – Internrevisionspool – Livsmedel QMG by Sydmark: Ulrika Sydmark Ylva Bergqvist, Marie Björsing Plats: Lyckeby Culinar, Fjälkinge, Kristianstad Agenda: – Genomgång utförda revisioner och vilka förbättringar behöver vi göra?  – Planering kommande byten – Övriga frågor       Deltagande företag i Kvalitet OnLine Internrevisionspool: BRC – Lyckeby Culinar FSSC 22000  – Lyckeby […]

Återblick nätverksträffar mars 2019 – Food Safety Culture

  TEMA: Food Safety Culture  – hur kan vi göra detta arbete ”mätbart” för att bedöma utveckling och förbättringar? Medverkande expert : Workshop: Vad ska en policy innehålla och vad ska vi mäta? För medlemmar Allt genomgånget material, rapport och bilder från nätverksträffarna finns i vår Workplace-portal i de lokala grupperna. Foton Från träffarna

Nätverksträff 26 november 2019 Kristianstad – Värdföretag Caldic Kristianstad

TEMA NOVEMBER NÄTVERKSTRÄFFAR Ny stående punkt från våra revisorer – Fråga experterna – Återkoppling vilka avvikelser som är vanligast resp. vilka som kommit på nya krav  TEMA: HUR JOBBAR DU MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR – plan, do, check act? Tänk tillsammans, pröva er fram, se vad som fungerar, dra lärdomar, förbättra, pröva på nytt – och […]