Återblick nätverksträffar september 2019 – Avvikelsehantering med rotorsaksanalys

TEMA: Avvikelsehantering med rotorsaksanalys – Hur får vi liv i avvikelsehanteringen?

Medverkande expert :
Återblick nätverksträffar september 2019 - Avvikelsehantering med rotorsaksanalys 1

WORKSHOP DISKUSSIONSFRÅGOR:

  • System för att dokumentera avvikelser
  • Hur får man folk att logga avvikelser?
  • Hur engagera ledningen
  • Hur gör man beräkningar på kostnaderna

För medlemmar Allt genomgånget material, rapport och bilder från nätverksträffarna finns i vår Workplace-portal i de lokala grupperna.

Foton Från träffarna