Agenda 2030

– vad är Agenda 2030?  – vilka mål och delmål finns?  – hur kopplar vi företaget till Agenda 2030?