Agenda 2030

– vad är Agenda 2030? 
– vilka mål och delmål finns? 
– hur kopplar vi företaget till Agenda 2030?