PARALLELLA SPÅR – VARFÖR SKA VI HÅLLBARHETSREDOVISA OCH HUR GÖR MAN? IDAG ÖKAR KRAVEN ÄVEN PÅ DE MINDRE FÖRETAGEN!

PARALLELLA SPÅR - VARFÖR SKA VI HÅLLBARHETSREDOVISA OCH  HUR GÖR MAN? IDAG ÖKAR KRAVEN ÄVEN PÅ DE MINDRE FÖRETAGEN! 1Johnny Gylling – CSR & Hållbarhetskonsult | GE 99 | Stora företag måste hållbarhetsredovisa idag.  Kraven ökar även på de mindre företagen att visa upp sitt hållbarhets-arbete. Mini-workshop: går igenom argument och tips inför hållbarhetsrapporteringen.