Intern kommunikation av kvalitetsarbetet

Vi har genom åren stött på den ena frustrerade kvalitetschefen efter den andra, alla med en gemensam nämnare; jag får inget gehör / ingen förståelse för mitt arbete! Med vetskapen att väl fungerande företag har kvalitetsbristkostnader som kan uppgå till 25-30% av den totala omsättningen, så ser vi behovet av att överbrygga glappet mellan VD/ledningsgrupp […]

ISO 14001:2015 – grunderna i miljöledning

Miljölagstiftningen påverkar oss alla mer eller mindre, och i alla verksamheter ställs det större och större krav på att man hanterar sina miljöfrågor på ett produktivt sätt – det kan inte bara kosta pengar! Denna dag ägnar vi åt en genomgång av ISO 14001 och hur ett miljöledningssystem kan användas som ett stöd i ditt […]