Vi har genom åren stött på den ena frustrerade kvalitetschefen efter den andra, alla med en gemensam nämnare; jag får inget gehör / ingen förståelse för mitt arbete! Med vetskapen att väl fungerande företag har kvalitetsbristkostnader som kan uppgå till 25-30% av den totala omsättningen, så ser vi behovet av att överbrygga glappet mellan VD/ledningsgrupp och kvalitetschefen.

Oavsett om du är en del av ledningsgruppen eller kommunicerar via en annan chef, ger dig dagen en inblick i hur du kan kommunicera kvalitetsarbetet för att närma dig deras behov.
Vi kommer att tala om vem den där ISO/BRC är, vad processinriktad verksamhet innebär samt vad och varför det är smart att arbeta mer aktivt med rena kvalitetsfrågor.

Efter kursen

  • hur du ska kommunicera ett resultat
  • vikten av vision, mål och strategier för kvalitetsarbetet – och att kommunicera dem
  • skillnaden mellan ”rik på data men fattig på insikt”
  • relationen kvalitet & ekonomi.

 

Kursen vänder sig till dig som vill kommunicera ditt arbete utan himlande blickar och stön. Vad innebär begrepp som ”rätt kvalitet”, kvalitetsledningssystem och ständiga förbättringar?

maj 31 @ 09:00
09:00 (8h)

Malmö

Elisabeth Ernehag