Miljölagstiftningen påverkar oss alla mer eller mindre, och i alla verksamheter ställs det större och större krav på att man hanterar sina miljöfrågor på ett produktivt sätt – det kan inte bara kosta pengar!

Denna dag ägnar vi åt en genomgång av ISO 14001 och hur ett miljöledningssystem kan användas som ett stöd i ditt arbete. Dagen innehåller även en genomgång av Miljöbalken samt elementär miljökunskap som ger dig svaren på varför det är viktigt att du skaffar dig insikt om dagens och morgondagens miljöfrågor.

Efter kursen vet du:

  • vad ett miljöledningssystem är för något
  • hur din verksamhet påverkar miljön och vilka åtgärder du ska fokusera på
  • vad Miljöbalken är för något
  • vad en “betydande miljöpåverkan” är och ska hanteras

Denna kurs vänder sig till dig som har ett behov, vill veta mer eller de facto står i startgroparna att införa ett miljöledningssystem – eller helt enkelt är intresserad av att veta hur du effektiviserar företagets miljöarbete.

maj 31 @ 09:00
09:00 (8h)

Malmö

Elisabeth Ernehag