Återblick – Kvalitet OnLine – TEMA: HACCP Fördjupning i kraven i standarder bl.a ISO 22000 nya kraven – Onlinemöte

Teknisk hjälp och IT-support: Johani Karonen, Högskolan Skövde som var guld värd än en gång! – TEMA: HACCP fördjupning kraven i de olika standarderna bl.a. genomgång ISO 22000 nya kraven – Allt material och redovisning från mötet kommer att finnas i medlemsportalen Workplace 40 deltagare anmälda – vi var nästan 30 som deltog DELTAGANDE EXPERT/FÖRELÄSARE: […]

HÅLLBAR MATPRODUKTION – HUR PRODUCERAR VI MAT IDAG, VARFÖR BLIR DET SÅ STORT SVINN OCH HUR SKULLE EN HÅLLBAR MATPRODUKTION SE UT?

Ann Nerlund, Sysav – Miljöpedagog föreläser om avfall, cirkulära affärsmodeller, hållbar produktion och hållbar utveckling. Årligen slängs det ungefär 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige och samtidigt står produktionen, distributionen och konsumtionen av mat för en betydande del av vår miljöpåverkan. Hur kan vi minska matsvinnet och då den stora klimatpåverkan? Vad händer med det […]