HÅLLBAR MATPRODUKTION – HUR PRODUCERAR VI MAT IDAG, VARFÖR BLIR DET SÅ STORT SVINN OCH HUR SKULLE EN HÅLLBAR MATPRODUKTION SE UT?

Ann Nerlund, Sysav – Miljöpedagog föreläser om avfall, cirkulära affärsmodeller, hållbar produktion och hållbar utveckling.
Årligen slängs det ungefär 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige och samtidigt står produktionen, distributionen och konsumtionen av mat för en betydande del av vår miljöpåverkan. Hur kan vi minska matsvinnet och då den stora klimatpåverkan? Vad händer med det insamlade matavfallet idag och vad gör det för nytta?
Ann Nerlund reder ut hur vi beter oss när det kommer till just matavfall och hur vi ska tänka för att minska det.