Ecowise

Med Spineweb får ni en användarvänlig molntjänst för hållbarhetsarbete med ledningssystemen enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö), ISO 22000 (livsmedelssäkerhet) m.fl. Helhetslösning för små och medelstora företag. Välj de moduler ni vill ha och bygg på efter era behov: Startsida/Intranät Dokumenthantering Årsschema med händelser Mål- och mätetalsuppföljning Ärendehantering Lagbevakning Riskbedömning Miljöaspektsbedömning […]

CANEA

CANEA ONE – IT-lösning för kvalitet och livsmedelssäkerhet CANEA ONE är en modern och flexibel IT-lösning som ger stöd för ett aktivt kvalitetsarbete inom livsmedelsindustrin i enlighet med branschens standarder. Mjukvaran kan enkelt konfigureras utifrån era unika behov och utgör en plattform för det systematiska kvalitetsarbetet. Målsättningen är att skapa ett levande ledningssystem där alla […]

Centuri

Centuri kan underlätta för dig i ditt arbete! Centuri är ett framtidsorienterat IT-stöd för effektiv dokument-, avtals-, avvikelse- och ärendehantering. Det går även att visualisera processer som enkelt kan kopplas till dokumenten. Systemet hjälper dig att hålla ordning och reda och skapar förutsättningar för att nå kvalitetsmålen. Helt webbaserat. Anpassar sig (responsivt) efter plattformen som […]