CANEA – Vi hjälper er att skapa nytta som består!

CANEA arbetar för att realisera den förbättringspotential som finns i alla verksamheter. Vi erbjuder en
unik kombination av IT-lösningar, konsulttjänster och utbildningar. Det gör att vi kan vi hjälpa er hela
vägen från strategi till genomförande så att ni når varaktiga och mätbara resultat.

HEMSIDA: www.canea.se
+46 (0)10-459 00 16