CANEA ONE – IT-lösning för kvalitet och livsmedelssäkerhet

CANEA ONE är en modern och flexibel IT-lösning som ger stöd för ett aktivt kvalitetsarbete inom livsmedelsindustrin i enlighet med branschens standarder. Mjukvaran kan enkelt konfigureras utifrån era unika behov och utgör en plattform för det systematiska kvalitetsarbetet. Målsättningen är att skapa ett levande ledningssystem där alla medarbetare känner sig involverade.

Vanliga användningsområden är hantering av verksamhetens styrdokument, processer, projekt, mätetal med tillhörande handlingsplaner samt körbara processer/ärenden, såsom reklamationer, avvikelser, revisioner och egenkontroller.

Hemsida: www.canea.se

Telefon: 010-459 00 16