Triolab

Triolab Food – Snabbmetoder och analysmetoder för produkt- och hygienkontroll Triolab Food vision är att vara den ledande leverantören inom kostnadseffektiv livsmedelsdiagnostik i
 Norden och därmed bidra till säker livsmedelskonsumtion tillsammans med våra kunder.
Vår produktportfölj innefattar analysmetoder för: Mikrobiologi, Kemi, Rengöring- och hygienkontroll,
Utrustning & tillbehör. HEMSIDA: https://www.triolabfood.se/ 031-335 13 67