Aquatiq

Aquatiq är en komplett leverantør av expertis och lösningar till den globala livsmedelsindustrin. Vi tillhandahåller bland annat konsulttjänster, processsystem, hygienlösningar, digitala analysverktyg och kemikalier. Dessutom är vi delägare i Aqua Pharma Group, som är marknadsledande inom biosäkerhet inom vattenbruksindustrin (Aquakultur). Vi har för närvarande cirka 170 anställda i Norge. Dessutom har vi filialer i Sverige, […]

Scandinavian Diagnostics AB

Scandinavian Diagnostics erbjuder Sveriges absolut bästa utbud av innovativa produkter för egenkontroll inom hygien, mikrobiologi och biokemi. Vår specialitet är snabba validerade metoder. Vi saluför marknadsledande världsvarumärken i respektive sektor, och med vår breda varuportfölj kan vi tillgodose de flesta önskemål. Uppdraget är i första hand att förse livsmedelsindustrin med en samlad lösning för hygienkontroll, […]

Triolab

Triolab är distributörer inom livsmedelsindustrin. Vi hjälper livsmedelsindustrin och laboratorieföretagen med mer effektiva lösningar och tjänster inom mikrobiologi, kemi och hygienkontroll. Vi erbjuder snabbanalyser med tillhörande utrustning, service, utbildning och support. Vi har ett brett sortiment av produkter från världsledande leverantörer, bland annat 3M, Romer Labs och Merck. Vi tillhör AddLife-koncernen och har systerföretag i […]