CANEA

CANEA – Vi hjälper er att skapa nytta som består! CANEA arbetar för att realisera den förbättringspotential som finns i alla verksamheter. Vi erbjuder en
unik kombination av IT-lösningar, konsulttjänster och utbildningar. Det gör att vi kan vi hjälpa er hela
vägen från strategi till genomförande så att ni når varaktiga och mätbara resultat. IT-lösningar Konsulttjänster Utbildningar […]

Centuri

Ledningssystem Centuri kan underlätta för dig i ditt arbete! Centuri är ett framtidsorienterat IT-stöd för effektiv dokument-, avtals-, avvikelse- och
ärendehantering. Det går även att visualisera processer som enkelt kan kopplas till
dokumenten. Systemet hjälper dig att hålla ordning och reda och skapar förutsättningar för att nå
kvalitetsmålen. Helt webbaserat. Anpassar sig (responsivt) efter plattformen som används t.ex. […]