Intern kommunikation av kvalitetsarbetet

Vi har genom åren stött på den ena frustrerade kvalitetschefen efter den andra, alla med en gemensam nämnare; jag får inget gehör / ingen förståelse för mitt arbete! Med vetskapen att väl fungerande företag har kvalitetsbristkostnader som kan uppgå till 25-30% av den totala omsättningen, så ser vi behovet av att överbrygga glappet mellan VD/ledningsgrupp […]