ISO 14001:2015 – grunderna i miljöledning

Miljölagstiftningen påverkar oss alla mer eller mindre, och i alla verksamheter ställs det större och större krav på att man hanterar sina miljöfrågor på ett produktivt sätt – det kan inte bara kosta pengar! Denna dag ägnar vi åt en genomgång av ISO 14001 och hur ett miljöledningssystem kan användas som ett stöd i ditt […]