Återblick – Webinar – Food Fraud – livsmedelsbedrägeri/livsmedelsfusk

Food Fraud– livsmedelsbedrägerier/livsmedelsfusk • Vad är livsmedelsbedrägeri?• Vad är sårbarhetsanalys?• Food fraud kategorier och identifiering av livsmedelsbedrägerier• Plan för att förebygga livsmedelsbedrägerier Vi håller en fördjupad utbildning 18-19 april – onlinekurs Food Fraud – Livsmedelsbedrägeri >> Läs mer här Vi var ca 40-tal medlemmar! Mycket uppskattat! Några kommentarer från deltagarna: Tack för väl genomtänkt presentation […]

Food Fraud: Bästa praxis för hur man hanterar risker relaterade till matbedrägerier

Norsk föreläsare, presentation (PPT) på svenska Platser finns kvar! Live online kurs – 2 moduler a 3,5 timmarDatum: 7 & 8 september På den här kursen presenterar vi bästa praxis för hur man hanterar risker relaterade till matfusk. Vi granskar metodik och visar metoder/verktyg som kan användas för att genomföra sårbarhetsanalyser i praktiken.Deltagarna får tillgång till förbättrade […]