Norsk föreläsare, presentation (PPT) på svenska

7. & 8. september / Live online kurs – 2 moduler a 3,5 timmar