Norsk föreläsare, presentation (PPT) på svenska

Platser finns kvar! Live online kurs – 2 moduler a 3,5 timmar
Datum: 7 & 8 september

På den här kursen presenterar vi bästa praxis för hur man hanterar risker relaterade till matfusk. Vi granskar metodik och visar metoder/verktyg som kan användas för att genomföra sårbarhetsanalyser i praktiken.
Deltagarna får tillgång till förbättrade verktyg för sårbarhetsanalys som en del av kursen. Syftet med kursen är att ge dig:

  • Uppdaterad kunskap om bakgrund, krav och termer relaterade till matfusk
  • Steg för steg genomgång av metodik för sårbarhetsanalys Introduktion till hur man arbetar förebyggande mot matfusk
  • Förståelse för hur matfusk kan implementeras i kvalitetssystemet
  • Praktisk övning i att använda verktyg för sårbarhetsanaly