Hållbar leverantörsutveckling – utbildning live online

OBS: 1 dag – fördelade på 2 halvdagarmed workshop på ditt företag mellan utbildningsdagarna Datum: 9 mars kl. 8.30-12.00 samt 23 mars kl. 8.30-12.00 Kraven på transparent information om våra livsmedels innehåll och ursprung bara ökar. För att säkerställa att produktion sker på ett hållbart sätt har aktörer i leverantörskedjan en avgörande roll för hur människor […]