OBS: 1 dag – fördelade på 2 halvdagar
med workshop på ditt företag mellan utbildningsdagarna

Datum: 27 maj kl. 8.30-12.00
samt 3 juni kl. 8.30-12.00

Kraven på transparent information om våra livsmedels innehåll och ursprung bara ökar. För att säkerställa att produktion sker på ett hållbart sätt har aktörer i leverantörskedjan en avgörande roll för hur människor och miljö hanteras. Som köpare kräver detta att krav och förväntningar på leverantörerna tydliggörs samt att ett aktivt utvecklingsarbete med, strategiskt utvalda leverantörer, drivs av inköpsorganisationen.

Utbildare

Thomas Bergmark, arbetat inom IKEA-koncernen i 22 år och 9 år som global hållbarhetschef. Driver idag Bergmark Sustainability, www.bergmark-sustainability.com 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till inköpare på olika nivåer, som har direkt ansvar för affärerna, samt miljö- och hållbarhetsansvariga som utgör en specialistresurs för inköpsavdelningen.

Syfte

Att få ytterligare kunskap om arbetssätt och metoder för att kunna driva leverantörsutveckling på ett affärsmässigt sätt så att förhållanden för människor och miljö förbättras i leverantörsledet samtidigt som ekonomi och kostnadsbesparingar är i fokus.

Varför ska man gå den här utbildningen?

Under kursen får du kunskap om hur du på ett effektivt sätt kan utveckla era leverantörer samt praktiska verktyg för genomförandet.

Nyttan för företaget

Nära samarbete med era strategiskt viktigaste leverantörer genererar besparingar samtidigt som förhållanden för människor och miljö förbättras. Resultatet blir stärkta varumärken för båda parter.

Innehåll
 • Hållbarhetsbegreppet – vad lägger vi i det?
 • FN mål 2030 som relaterar till leverantörskedjan
 • Leverantörsutveckling – en del av förbättringsarbetet
 • Sortiments & Inköpsstrategier
 • Hur ställer man krav på sina leverantörer?
 • Vilka kravområden bör ingå?
 • En enkel Riskanalys 
 • Hur följer man upp kraven?
 • Genomförande via utvecklingsplaner
 • Strategiska utvecklingsprojekt 
 • Organisation & resurser 
 • Exempel från företag i olika branscher
 • Dina nästa steg på ”hemmaplan”

Under utbildningen kommer pass med föreläsningar och gruppdiskussioner att varvas och deltagarna är välkomna att interagera med frågor och kommentarer under hela tiden.

Genomförande och hemuppgift

Utbildningen genomförs live online under 2 dagar den 9 mars samt 23 mars, kl. 08.30-12.00, båda dagarna.

Workshop på ditt företag: Mellan de båda utbildningstillfällena kommer deltagarna att få i uppgift att kartlägga sina strategiskt viktigaste leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. Uppgiften genomförs tillsammans med nyckelpersoner i den egna organisationen.

Pris

1 dag fördelade på två halvdagar med workshop på ditt företag.

Medlem Kvalitet OnLine: 5400 kr/deltagare

Ej medlem: 5900 kr/deltagare

Samtliga belopp är ex. moms

maj 27 @ 08:30
08:30 (3h 30′)

Online

Thomas Bergmark

Anmälan