PARALLELLA SPÅR – HUR OMVÄRLDSBEVAKAR JAG MINA RÅVAROR – workshop ingår!

Bengt Wahlström, är fil.lic. civilekonom och en av dem ledande experterna I Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi! NY TALARE – Chetan Parmar från Decernis, England, Business Environment Analysis and Risk Management in the Food Industry  Chetan har lång erfarenhet inom företagsmiljöanalys och riskhantering inom livsmedelsindustrin och presenterar Food Fraud Database, ett omfattande verktyg med tusentals ständigt uppdateriade […]

FÖRSPRÅNG I KVALITETSARBETET MED STRATEGISK OMVÄRLDSANALYS

Bengt Wahlström, är fil.lic. civilekonom och en av dem ledande experterna I Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi! Digital transformation, globalisering och hållbar utveckling och ett antal andra omvärldsförändringar skapar helt nya förutsättningar och risker. Men med genomtänkt och strategisk omvärldsanalys berättar Bengt om hur det går att få ett grepp om den turbulenta framtiden och […]