Bengt Wahlström, är fil.lic. civilekonom och en av dem ledande experterna I Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi!
NY TALARE – Chetan Parmar från Decernis, England, Business Environment Analysis and Risk Management in the Food Industry 
Chetan har lång erfarenhet inom företagsmiljöanalys och riskhantering inom livsmedelsindustrin och presenterar Food Fraud Database, ett omfattande verktyg med tusentals ständigt uppdateriade ingredienser. Databasen samlar information från vetenskaplig litteratur, så väl som publikationer i media och övriga rapporter.
Vilken bevakning behöver jag ha på mina råvaror främst riskråvaror? 

Hur utesluter jag att mina råvaror och produkter utsätts för någon form av bedrägeri. Det är dem små, små pusselbitarna som Bengt fogar samman, analyserar och drar slutsatser av!

maj 17 @ 10:00
10:00 (1h)

Malmö

Bengt Wahlström, Chetan Palmar