Mobergs Produktkontroll

Minskar reklamationer och matsvinn Mobergs har 30 års erfarenhet av produktkontroll och sortering för den skandinaviska livsmedels-, process- och förpackningsindustrin. Med specialisering på metalldetektorer, magneter, röntgenteknik, vågar, optiska kontroll- och sorteringssystem samt detekterbara produkter säkerställer vi produktflöden utan avvikelser. I nära samarbete med kunderna tar vi fram tillförlitliga, hållbara och lättanvända lösningar. Rent mjöl i […]