Metalldetektor

Mobergs har 30 års erfarenhet av produktkontroll och materialsortering för den skandinaviska
tillverknings-, process- och återvinningsindustrin. Med specialisering på metalldetektorer,
magneter, röntgenteknik, vågar, optiska kontroll- och sorteringssystem samt detekterbara
produkter säkerställer vi produktflöden utan avvikelser. I nära samarbete med kunderna tar vi
fram tillförlitliga, hållbara och lättanvända lösningar.
Alltid rent mjöl i påsen

http://www.produktkontoll.se
sales@mobergs.se
+46 (0)406808060