Aquatiq

Aquatiq är en komplett leverantør av expertis och lösningar till den globala livsmedelsindustrin. Vi tillhandahåller bland annat konsulttjänster, processsystem, hygienlösningar, digitala analysverktyg och kemikalier. Dessutom är vi delägare i Aqua Pharma Group, som är marknadsledande inom biosäkerhet inom vattenbruksindustrin (Aquakultur). Vi har för närvarande cirka 170 anställda i Norge. Dessutom har vi filialer i Sverige, […]

Intertek

Kvalitet – Livsmedelssäkerhet – Förpackningar Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med tjänster som livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk. Christel Esbjörnsson Program Manager FSMS & Technical Manager Food, Nordic Business […]