Aquatiq

AQUATIQ ÄR NY EXPERT SOM SVARAR PÅ FRÅGOR! Den 1 dec 2021 förvärvade norska Aqautiq Kvalitet OnLine. Lena Persson har fortsatt ansvar för nätverken i Sverige. Nu har vi tillgång till Aquatiq’s omfattande kompetens och expertis inom kvalitet och livsmedelsäkerhet. Med Aquatiq kommer vi också att säkra att vi kan ha duktiga föreläsare och experter till […]

Sandholm Associates AB

Kvalitet – Ständiga förbättringar – LEAN Sandholm Associates AB har tillhandahållit konsultation och utbildning i kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling sedan 1971. Sandholm AB och är därmed det konsult- och utbildningsföretag som har den längsta erfarenheten i Europa av att hjälpa olika företag och organisationer med att utveckla verksamheten genom att fokusera på ett kundorienterat och […]