Kvalitet – Ständiga förbättringar – LEAN

Sandholm Associates AB har tillhandahållit konsultation och utbildning i kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling sedan 1971. Sandholm AB och är därmed det konsult- och utbildningsföretag som har den längsta erfarenheten i Europa av att hjälpa olika företag och organisationer med att utveckla verksamheten genom att fokusera på ett kundorienterat och faktabaserat förbättringsarbete. Företaget är sedan många år den ledande aktören gällande kvalitet, förbättringsarbete, Sex Sigma och Lean i Skandinavien. Lokalbolag finns även i Kina och Portugal.

sandholm.se
info@sandholm.se
+46 87555990