Aquatiq

AQUATIQ ÄR NY EXPERT SOM SVARAR PÅ FRÅGOR! Den 1 dec 2021 förvärvade norska Aqautiq Kvalitet OnLine. Lena Persson har fortsatt ansvar för nätverken i Sverige. Nu har vi tillgång till Aquatiq’s omfattande kompetens och expertis inom kvalitet och livsmedelsäkerhet. Med Aquatiq kommer vi också att säkra att vi kan ha duktiga föreläsare och experter till […]

Valiguard / Kiwa

Livsmedelssäkerhet – Kvalitet – Revisorn svarar Valiguard har länge varit representant för SAI Global i de skandinaviska länderna, men ägs sedan 15 oktober 2021 av Kiwa Certification AB. Totalt utför vi ca 300 tredjepartsrevisioner om året med inriktning på livsmedelssäkerhet och kvalitet, vilket gör oss till ett av de ledande företagen på detta område. Våra revisorer är mycket […]

Intertek

Kvalitet – Livsmedelssäkerhet – Förpackningar Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med tjänster som livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk. Christel Esbjörnsson Program Manager FSMS & Technical Manager Food, Nordic Business […]