Livsmedelssäkerhet – Kvalitet – Revisorn svarar

Valiguard har länge varit representant för SAI Global i de skandinaviska länderna, men ägs sedan 15 oktober 2021 av Kiwa Certification AB. Totalt utför vi ca 300 tredjepartsrevisioner om året med inriktning på livsmedelssäkerhet och kvalitet, vilket gör oss till ett av de ledande företagen på detta område. Våra revisorer är mycket erfarna och har gedigen bakgrund från livsmedelsbranschen. Bland de certifieringssystem vi arbetar med finns BRC (Food, Storage & Distribution, Pack, Agents & Brokers), FSSC/ISO 22000, IFS Food, ISO 14001MSC (Marine Stewardship Council) och ASC (Aquaculture Stewardship Council) Chain of Custody, EU-ekologisk och KRAV-ekologisk livsmedelsförädling, import, införsel, grossistverksamhet, marknadsföring och försäljning samt KRAV slakt.