KVALITETSCHEFENS ROLL I DIGITAL VERKSAMHETSUTVECKLING

Johan Hagelin och Daniel Persson, Consid AB affärs-och verksamhetsutvecklare (Daniel har tidigare arbetat  i Kvalitet OnLine) Consid berättar om hur kvalitet och processorientering blir allt viktigare i en digital tid. Hur organiserar vi oss och våra processer för att få nöjdare medarbetare och kunder? Hur kan vi som intresserar oss för kvalitetsfrågor bli motorn i verksamhetens […]

FÖRSPRÅNG I KVALITETSARBETET MED STRATEGISK OMVÄRLDSANALYS

Bengt Wahlström, är fil.lic. civilekonom och en av dem ledande experterna I Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi! Digital transformation, globalisering och hållbar utveckling och ett antal andra omvärldsförändringar skapar helt nya förutsättningar och risker. Men med genomtänkt och strategisk omvärldsanalys berättar Bengt om hur det går att få ett grepp om den turbulenta framtiden och […]