Nätverksträff 24 september 2019 Kristianstad – Värdföretag Source Food Production

TEMA: AVVIKELSEHANTERING med rotorsaksanalys – Hur får vi liv i avvikelsehanteringen? System för att dokumentera avvikelser Hur får man folk att logga avvikelser? Hur engagera ledningen Hur gör man beräkningar på kostnaderna Ingår workshop! Inbjudan och program 24 sept – Nätverksträff Source Food Production – Kvalitet Online Kristianstad