Instructor: Johan Lundell - Nodd

en omtyckt föreläsare och har hållit seminarier och föreläsningar om ”ordens tyranni” på Science Parks, nationella industrimässor och för olika organisationer inom både idrotten och näringslivet.

Hans företag, ATM Notation och Nodd AB, anlitas för att skapa nya formspråk, visualisera information och göra den mer överskådlig, snabba upp inlärning, minska informationsförluster vid kommunikation samt öka tillgänglighet och delaktighet för personer med lässvårigheter.