PARALLELLA SPÅR – FOOD CONTACT MATERIAL – HUR RISKVÄRDERAR MAN MATERIAL SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL

Workshopledare: Miriam Jallow, Intertek Miriam Jallow har över tio års erfarenhet av arbetet med substitution av farliga kemikalier hos varutillverkande företag både lokalt och globalt. Med sin materialtekniska kompetens och långa erfarenhet av material i kontakt med livsmedel kommer Miriam att prata om det praktiska arbetet med riskbedömning av material i kontakt med livsmedel.