Vikan är en ledande tillverkare av manuella, livsmedelsgodkända rengöringsredskap för
 livsmedelsindustrin. Genom vår zonplanering med färgkodning hjälper vi industrin att
avsevärt höja sin hygiensäkerhet.
Efter zonplaneringsbesöket erhålls en dokumentation med alla redskap i respektive färg.

HEMSIDA: www.vikan.com/se/
Tel. 0702 22 10 43