Livsmedelsnyheter.se är en sajt med dagliga nyheter från livsmedelsbranschen. Här speglar vi allt som
händer i branschen och livsmedelsindustrins värdekedja.
Sajten är ett led i vidareutvecklingen av tidningen Svenska Livsmedel, utgiven av Trade Promotion Förlag
AB, som även ger ut tidningen nord emballage med sajten Packnews.se.
– nord emballage ambition är att täcka så många ämnen som möjligt som är relevanta för den
förpackande industrin.

HEMSIDA: www.svenskalivsmedel.se
www.livsmedelsnyheter.se