Arbetsmiljö – Hållbarhet- MiljöSweco är nordens ledande konsultföretag inom miljö och teknik med missionen att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Sweco Environment utför tjänster bland annat inom vatten, avfall, miljöanalys, miljö- och arbetsmiljöledning och CSR. Affärsmodellen bygger på närhet och enkelhet och Sweco finns på ett 20-tal orter i Sverige. Inom segmentet miljö, arbetsmiljö och CSR hjälper Sweco Environment företag inom både industrin och offentlig verksamhet med lagstöd, ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och kvalitet, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, egenkontroll enligt miljöbalken och myndighetskontakter. —

www.sweco.se
+46424990063