Part Development är ett konsultbolag som stödjer verksamheter i alla branscher att etablera en stärkt
konkurrenskraft genom Lean som ledstjärna.
Ett axplock av det vi erbjuder är bl.a. förstudier som resulterar i konkreta handlingsplaner för att uppnå en stärkt konkurrenskraft, träning av ledare i Lean Management, träna verksamheter att skapa effektiva Puls- och
förbättringsstrukturer till olika inspirationsdagar för ledare och medarbetare. Det som kännetecknar vårt arbetssätt är att vi tränar organisationens ledare att på egen hand eller med minimalt externt stöd lyckas uppnå önskade resultat.
Förutom att vara konsulter är vi dessutom författare och tills idag har vi skrivit tre böcker inom området Lean. Dessa finns på svenska, engelska och finska. 
För att kunna stödja ännu fler verksamheter, oavsett storlek och resurser, har vi även utvecklat tre träningsupplägg för de som vill lyckas med Lean på egen hand utan konsulter. Dessa träningsupplägg heter Lean by Yourself®, 5S by Yourself™ och Lean Basic och används av allt fler verksamheter i Sverige som utomlands.

HEMSIDA: www.partdevelopment.se
Tel. 0768-798902