Lagafors rengöringssystem som ger mervärde åt livsmedelsindustrin

Vi alla måste ta vårt ansvar för vår planet och använda våra begränsade naturresurser på ett
ansvarsfullt och hållbart sätt under mottot ”så lite som möjligt – så mycket som nödvändigt”. Sedan
1962 har vi helt fokuserat på att öka livsmedelssäkerheten med Lagafors rengöringssystem till lägre
kostnad samtidigt som vi minimerar miljöpåverkan och förbättrar arbetsmiljön. Vi är stolta över vad
vi hittills har uppnått och är tacksamma att ha kunder och leverantörer som delar vårt motto och
inser att ”Säkrare Livsmedel leder till Bättre Affärer”.

Vår produktportfölj innefattar följande:
HEMSIDA: www.lagafors.se
Tel 0430-781 00